قارچ شیتاکی

قارچ شیتاکی نسبت به قارچ های معمولی خوشمزه تر است. امیدوارم توی ایران هم باشه چون توی آسیای غربی به وفور استفاده میشه. طبق سایت دکتر آکس قارچ شیتاکی حاوی … Continue Reading →